O nakladatelství

Nakladatelství Kmen bylo založeno v roce 2015.

Titul Kmen ale provází českou literaturu od roku 1917, kdy F. X. Šalda vydal časopis s tímto názvem. Jako měsíčník vycházel ve 20. letech 20. století. V letech 1982–1990 navázal na ediční tradici užití názvu Kmen týdeník Svazu českých spisovatelů a v období 1995–2014 literární týdeník Obrys-Kmen, u jehož zrodu stáli Karel Sýs, Daniel Strož a Petr Burian.

Almanachy Kmene vydával ve 30. a 40. letech 20. století Klub moderních nakladatelů Kmen. Právě na tyto almanachy se Nakladatelství Kmen pokouší navázat almanachy svými. V roce 2015 vydalo jako svoji první knihu Almanach Kmene 2015 s podtitulem Od války k válce, roku 2016 následoval almanach s podtitulem Hej, Slované!

Nakladatelství navazuje i na aktivity zaniklého nakladatelství Balt-East Antonína Drábka (1939-2015).

Kromě almanachů vydává Nakladatelství Kmen především původní českou prózu, poezii, filozofická
a literárněvědná díla soustředěná na české, středoevropské a východoevropské kulturní prostředí.

Nakladatelství Kmen, spol. s r. o.
Sídlo: Nová 325, 68352 Křenovice
e-mail: info@nakladatelstvi-kmen.cz
IČ: 039 26 419
DIČ: CZ 039 26 419
Bankovní spojení:         8605745001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87432