Chcete vydat knihu?

Nakladatelství Kmen přijímá k lektoraci celé dokončené texty prózy, poezie či filozofických
a literárněvědných prací.

Neupřednostňujeme žádné autory. Uděláme vše, abychom se ke každému ze zaslaných textů kvalifikovaně vyjádřili.

Kvalitní text, který lektor doporučí k vydání, může být zařazen do edičního plánu nakladatelství a vydán nákladem nakladatelství. Doba vydání se v současnosti pohybuje kolem dvou let. Dříve bychom mohli titul vydat jen v případě, že by se jednalo o skutečně mimořádně kvalitní literární dílo.

Druhou možností vydání knihy je vydání pod hlavičkou našeho nakladatelství. Autor v tomto případě do vydání investuje vlastní (či sponzorské) prostředky. Knihu pak autorovi vydáme se všemi náležitostmi
a zajistíme i distribuci knihy. Text ale i v tomto případě musí projít redakčním a lektoračním řízením, a až pokud ho lektoři doporučí, může být zařazen do edičního plánu. Doba vydání se v tomto případě pohybuje kolem jednoho roku.

Své texty nám můžete zasílat prostřednictvím e-mailu: info@nakladatelstvi-kmen.cz