Redigování a korektury

Nakladatelství Kmen nabízí redigování, korektury a lektorské posudky Vašich textů.

Uděláme vše, abychom se ke každému ze zaslaných textů kvalifikovaně vyjádřili.
Cena těchto služeb se odvíjí od rozsahu a kvality zaslaného textu. Náš sazebník Vám v případě Vašeho zájmu zašleme.

Mimořádně kvalitní díla, která lektor doporučí k vydání, mohou být zařazena do edičního plánu nakladatelství a vydána.

Současná čekací doba na vydání knihy se pohybuje kolem dvou let.

Své texty nám můžete zasílat prostřednictvím e-mailu: info@nakladatelstvi-kmen.cz