Aktuality

Nade vše

Nakladatelství Kmen vydalo v březnu 2023 básnickou sbírku Bedřicha Stehna Nade vše.

Sbírka Nade vše Bedřicha Stehna, nevšední procházka všedními dny, obsahuje šedesátku básní příběhů a příhod zralého básníka, jemuž „Nejdou z hlavy/ rozesmáté oči lidí/ které potkal/ v jejich šťastných chvílích/ nebo o kterých slyšel…“ Ve verších Bedřicha Stehna ožívá poezie všedního dne, v němž básník hledá svou zázračnou perličku na dně. Cílevědomě hledá svou pravdu básně, třebaže je přesvědčen, že „Nejkrásnější básně/ přicházejí k básníkovi samy“.Kořeny nejen zubní

V úterý 4. 10. 2022 představil Václav Franc svou knihu Kořeny v knihovně v Nové Pace. Fotografie z akce najdete v naší galerii.Medlovice ve fotografiích a obrazech

Nakladatelství Kmen vydalo knihu o obci Medlovice. Autorem je Milan Judásek.

Kniha vyšla v červnu 2022. Křest knihy proběhl v obci Medlovice 19. 6. 2022. Viz naše fotogalerie. Další představení knihy proběhlo na podzim roku 2022 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Kořeny plus třicet povídek

Nakladatelství Kmen připravilo knihu povídek básníka, prozaika a stomatologa Václava France.

Kniha obsahuje autorovy povídky z let 1990 až 2022 a vyšla v květnu 2022.

Na konci parku ve Vyškově

Ve středu 13. 4. 2022 se ve Vyškově v knihovně Karla Dvořáčka uskutečnila autogramiáda Vladimíra Janovice, autora poemy Na konci parku. Autogramiády se zúčastnili také Pavel Hoza a Michael Doubek. Záznam z autogramiády nalzenete zde: https://youtu.be/6sTZrpM3H-8  Na konci parku v Benešově

V úterý 16. 11. 2021 se v Benešově v knihkupectví Daniela uskutečnila autogramiáda Vladimíra Janovice, autora poemy Na konci parku. Autogramiády se také zúčastnili Pavel Hoza, František Kreuzmann a Michael Doubek. Fotografie z autogramiády najdete v naší galerii.Na konci parku

Nakladatelství Kmen vydalo poemu Vladimíra Janovice.

Pavel Hoza v doslovu knihy píše: Jsme na konci parku, a znovu slyšíme ozvěnu otázky „proč“, proč básníkův hlas zněl a zní tak silně a naléhavě, proč vůbec zní a co nám vlastně jeho verše sdělují, co nám chtějí sdělit, co nám chce sdělit poezie, umění, a jaký je smysl života? Autor sám si nepochybně onu otázku stále klade a pokouší se na ni hledat odpověď. Mnohé poznal, mnohé ví, a přesto v závěrečném zpěvu poemy přiznává: „Kdo z brány vychází ptá se kudy vešel.“

Kniha vyšla v listopadu 2021.Víra a moc

Vydáváme eseje, stati, polemiky a protesty Mojmíra Grygara.

Největší silou i Achillovou patou všech velkých monoteistických náboženství je jejich starobylost. Uctívání Buddhy, Krista, Alláha vzniklo v dobách, které jsou na hony vzdálené dnešku. Doba, kdy se lidé živili pastevectvím a zakládali sídla vhodná pro pěstování plodin, doba, kdy vznikaly první státní celky, kdy výrobním nástrojem byla motyka a sekera a zbraní byl oštěp a luk, se nemůže v ničem srovnávat s moderní dobou, jež – zejména v jednadvacátém století – geometrickou řadou zvyšuje
svůj výrobní potenciál a v níž lidská vynalézavost dospěla k bodu, kdy lidstvo je s to zničit sebe sama. Jak je možné, že obsahy vědomí vyrůstající z těchto dávných jednoduchých (neřekl bych primitivních) podmínek jsou neustále přítomny a ovlivňují myšlení a životy milionů lidí?

Kniha vyšla v červenci 2021.Michael Doubek ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka

Michael Doubek vystoupil v pořadu vyškovské knihovny. Odkaz na rozhovor najdete zde.Spiknutí konkávních nosů

Nakladatelství Kmen připravilo monografii o českém antisemitismu. Editory monografie jsou Karel Sýs a Alexej Mikulášek. Editoři o knize píšou: Kniha reaguje na – mírně napsáno – defektní jevy současné tzv. posthumánní společnosti, které se projevují v různých oblastech našeho života, včetně onoho internetového, virtuálního. Patří k nim, samozřejmě mimo jiných, také zcela reálně sílící antisemitismus v podobě interiorizovaného životního kompasu, světového názoru, v němž se koncentrují nejrůznější polopravdy a celé předsudky, které v „lepším“ případě ústí do paušálního obviňování židů/Židů z kdečeho, od světovlády až po parazitismus, v horším pak do pogromů a vyvražďování. Toto přesvědčení, jež jakoby nešlo zviklat a jež vidíme jako hluboce mentálně prožívané, v něčem podobné sdílené duševní chorobě projevující se stihomamem, doprovází volání po silné ruce, „muži v holínkách“, superautoritě, která by „konečně“ učinila všemu přítrž. Zvláště internetové diskuse a fóra v mainstreamovém („mienkotvorném“, jak srozumitelněji říkají Slováci) i alternativním (tedy tzv. konspiračním, jak říkají ti, co věří „mienkotvornému“) tisku jsou toho dokladem.

Kniha vyšla v březnu 2021.Never More

Nakladatelství Kmen vydalo sbírku Petra Žantovského Never More. Jan Šulc v doslovu ke knize píše: Při četbě veršů Petra Žantovského v jeho nové sbírce Never More může čtenář hned napoprvé vnímat čtyři základní rysy jeho poezie. Prvním je rytmičnost a pročištěná zpěvnost veršů, svědčící o důvěrném vztahu k poezii zpívané, jež byla v mládí určující zkušeností pro autorovu (i mou) čtenářskou generaci. Druhým nepřehlédnutelným rysem je celková nálada, kterou v nás verše vyvolávají. Nálada údivu a sevření srdce nad míjením času, atmosféra nostalgie, místy smutku a stesku – ze smrti blízkých, ze životních ran, z bolesti. Třetí rys - Žantovský je – stejně jako četní básníci generací předchozích i současných – spjat s literaturou a širší kulturní tradicí, již si osvojuje, a ona mu pak pomáhá vyrovnávat se se současným světem, často zraňujícím a bolestným. Čtvrtým rysem Žantovského poezie je zájem o veřejný, společenský rozměr lidského života, viděný v historické perspektivě.

Kniha vyšla v červnu 2020.Červený dvůr v Benešově

V úterý 18. 2. 2020 přednesl básnickou skladbu Červený dvůr František Kreuzmann za hudebního doprovodu Jana-Matěje Raka. Stalo se tak v plné Šímově síni Muzea umění a designu v Benešově. Fotografie naleznete v naší galerii. Zprávu o večeru přinesl Benešovský deník. Odkaz najdete zde.
 Budiž!

Nakladatelství Kmen připravilo knihu devadesáti krátkých kapitol filozoficko-básnických reflexí s vědomým humanistickým a v závěru i idealistickým a pacifistickým patosem. Autorem díla je Michal Černík, který knihu rovněž ilustroval.

Kniha vyšla v březnu 2020.

Křenovice ztracené a znovuobjevené

Nakladatelství Kmen vydalo knihu srovnávající historické fotografie obce Křenovice se současností. Autory jsou Vladimíra Spáčilová, Zuzana Schořová a Michael Doubek.

Kniha vyšla v březnu 2020. Bohužel její křest plánovaný na 21. 3. 2020 byl zrušen kvůli pandemii COVID-19. Fotografii autorů najdete v naší fotogalerii.

Kaštan

Nakladatelství Kmen připravilo román Jany Burčíkové Kaštan. "Kniha je jakousi sci-fi po česku. A právě ona českost dodává dílu nejen jistou originalitu, ale zejména lidskost," píše v doslovu Karel Sýs. Knihu ilustrovala Romana Benáková.

Kniha vyšla v dubnu 2020.

Vladimír Janovic v Praha TV

Irena Žantovská hovoří s Vladimírem Janovicem. Odkaz na rozhovor najdete zde:
https://prahatv.eu/porady/dialogy-s-kulturou/dialogy-s-kulturou-27-11-2019-18-33Básníci v prostoru

Vladimír Janovic přednesl úvodní slovo na vernisáži výstavy ze sbírek Jiřího Karáska ze Lvovic v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Poté na večeru poezie představil Červený dvůr. Akce se konala 19. 11. 2019 a fotografie naleznete v galerii.Červený dvůr ve Slovenském domě

Vladimír Janovic představil poému Červený dvůr na literárním večeru ve Slovenském domě. Večer se konal 11. 11. 2019. Fotografii z večera najdete v naší galerii.Křest Červeného dvora

Křest Červeného dvora za účasti Vladimíra Janovice, Jana Šulce, Pavla Hozy a Michaela Doubka se uskutečnil 5. 11. 2019 v Benešově v knihkupectví Daniela. Fotografie ze křtu najdete v naší galerii.Lehoučce

Nakladatelství Kmen vydalo básnickou sbírku Ivany Blahutové. Jde o sbírku 42 básní. Třicet čtyři básní vzniklo v letech 1996 až 2009. Kromě dvou byly všechny tyto starší básně publikovány časopisecky nebo ve sbornících a většina z nich zazněla také v pořadu Lehoučce v Kavárně Poetika v Praze. Zbývajících osm básní je z roku 2019 a nebyly dosud publikovány.

Kniha vyšla v prosinci 2019.

Náš malý, maličký svět

„Kolikrát takový ksichty, a dítě mají jak obrázek,“ říkala jindy maminka, když česala mé světlé vlasy. Bylo s podivem, že tátova černá hříva a její měděné kudrny u mne vytvořily řídký a bezbarvý porost. Maminka si představovala teorii dědičnosti poněkud zjednodušeně.
„Má to pět chlupů devíti řadama,“ kritizovala mě nespokojeně, „barvu to má jak zajíc pod vocáskem, vypadá to, jako když louská šváby, na mou duši, jak sedum drahejch let.“
V módě byly tlusťoučké děti s červenými tvářičkami a já představovala chovatelský neúspěch, na výstavu se mnou rozhodně nemohli.

Toto je úryvek ze známého románu Jaromíry Kolárové, který jsme vydali ke 100. výročí jejího narození.Kurvále

Možná že život není nic jiného nežli nepřetržitý sled detailů. Teprve v jejich úhrnu se před námi otevře rozmanitost i hloubka prožitků. Tak se děje i nad texty Antonína Šlechty, které dokreslují fotografie Jaroslava Jakubčina.
Texty v zamyšleném drobnohledu osahávají naše životy v krátkých sentencích. Nechme na sebe působit jednotlivé dílky knihy, detail za detailem. Každému jednotlivci vyvstane jen jemu vlastní svět prožitků, který, ač se jeví černobílý, je barevnější, než by se na první pohled zdálo. Tak jako tato kniha.

Kniha vyšla v srpnu 2019.Červený dvůr

Poema Vladimíra Janovice pojednává o skutečné budově nedaleko Okrouhlice. A současně o čemsi mnohem obecnějším a nadčasovém. O symbolu zachyceného času básníkova dětství a mládí? O symbolu touhy a deziluze? O jednom z nejpůsobivějších Janovicových básnických objevů? To všechno jistě ano, a nepochybně mnohem více. Ale nakonec je to především obraz tajemství, které pociťujeme, uvažujeme-li nad smyslem lidského života, mýtem podblanického kraje, celé naší země, ba světa…

Kniha vyšla v červenci 2019.Ptačí budka lidí

V doslovu k nové povídkové knize Bedřicha Stehna píše Michal Černík: Čtěte pomalu, čtěte velmi pomalu, čtěte pozorně – povídky Bedřicha Stehna si o to říkají. Hluboký prožitek vám bude odměnou. Možná si při něm i vy vzpomenete na lidi, kteří prošli vaším životem, zase z něj odešli, ale zanechali ve vás nesmazatelnou stopu. Stehnovy povídky jsou především o lidech, kteří onu nesmazatelnou stopu v autorovi zanechali. A také jsou o životních záblescích, které mu projasnily oči a mysl.

Kniha vyšla v červnu 2019.Sedm kapitol o díle Milana Kundery

Nakladatelství Kmen vydalo knihu esejů o díle Milana Kundery z pera známého literárního vědce.

Do stále se rozrůstající police knih o Milanu Kunderovi se Sedm kapitol o jeho díle odvažuje vetřít jako soubor studií snad dosud nejdůsledněji respektujících jeho přání číst je z hlediska estetiky a usilujících o určení jeho tvůrčího typu i vysvětlení světového ohlasu jeho díla. Domýšlení etického a politického významu autor rád přenechává sezónním imagologům a napínačům díla na kopyto všech možných a nemožných učených doktrín.

Vydání knihy finančně podpořil Nadační fond Obce spisovatelů.Michael Doubek hostem v pořadu Dialogy s kulturou

Michael Doubek byl hostem Ireny Žantovské v televizním pořadu Dialogy s kulturou. Praha TV 6. 3. 2019. Záznam pořadu: https://prahatv.eu/porady/dialogy-s-kulturou/dialogy-s-kulturou-06-03-2019-18-32 .Dámská jízda

Nakladatelství Kmen vydalo v prosinci 2018 knihu Dámská jízda s podtitulem Skupinový portrét jedné generace-negenerace českých básnířek. Jde o antologii básnířek, které vstupovaly do literatury na konci 60. let 20. století a především v 70. letech 20. století. V doslovu ke knize Milan Blahynka píše: Psát doslov ke knížce jedinečných veršů je nesmysl non plus ultra. Nesmysl tím větší, čím jsou básně lepší. Nesmysl největší, když vzrušující básně jsou dílem žen.

Do antologie byly zahrnuty verše Blanky Albrechtové, Jitky Badoučkové, Evy Brixy, Evy Frantinové, Evy Hrubé, Marcely Chmarové, Marie Kafkové, Jaroslavy Málkové-Eichackerové, Libuše Mikyskové-Semecké, Markéty Procházkové, Lydie Romanské, Marie Štemberkové a Yvety Tausingerové.Křest knih Nakladatelství Kmen

Křest knihy nakladatelství Kmen se uskutečnil 14. 12. 2018 ve Slovenském domě v Praze. Fotografie ze křtu najdete v naší galerii.Cena Františka Hrubína pro Michala Černíka

Michal Černík převzal 7. 11. 2018 v Benešově Cenu Františka Hrubína za sbírku Stébla, kterou vydalo naše nakladatelství. K ocenění autorovi srdečně gratulujeme.

Fotografie z předávání ceny najdete v naší fotogalerii.

Bližší informace o ceně i oceněném autorovi nejdete zde

http://www.stredozeme.cz/cs/zpravy/celakovicky-rodak-michal-cernik-prevzal-cenu-fr-hrubina.html

a zde

http://literarky.cz/literatura/poezie/27370-cena-frantika-hrubina-udlena-michalu-ernikovi

Rozhovor Bedřicha Stehna s Michalem Černíkem s názvem Poezie s žízní po životě vyšel v týdeníku Literatura - Umění - Kultura:

http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2018/255-50-2018-12-prosince-2018/2616-poezie-s-zizni-po-zivoteKřest Magických setkání

Křest Magických setkání za účasti Jaroslava Čejky proběhl 1. 11. 2018 ve Slovenském domě v Praze. Kmotry knihy byli Viktorie Hradská a Petr Žantovský. Fotografie ze křtu najdete v naší galerii.

Rozhovor s Jaroslavem Čejkou naleznete zde: https://info.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A181030_684816_blogidnesPtala se mne na štěstí v Knižní hitparádě Country rádia

Country rádio vysílalo dne 30. 8. 2018 upoutávku na knihu Antonína Šlechty Ptala se mne na štěstí.
Viz: http://www.countryradio.cz/poslechnete-si-z-naseho-archivu/knizni-hitparada-36.htmlPouť k horizontu

Nakladatelství Kmen vydalo sbírku lyriky Marie Veselé. Jde o dosavadní vrchol autorčiny básnické tvorby. Kniha vyšla v říjnu 2018.

Magická setkání

Nakladatelství Kmen vydalo povídkovou knihu Jaroslava Čejky s názvem Magická setkání aneb Puzzle story. Děkujeme všem dárcům, díky nimž byla kniha vydána. Kniha vyšla v říjnu 2018.

Ptala se mne na štěstí

Povídková kniha Antonína Šlechty vyšla v červenci 2018. Knihu ilustroval Stanislav Špelda a její vydání podpořilo město Úpice. Karel Sýs v doslovu knihy píše: Tak to má být: autor i čtenář jsou okouzleni příběhem i jazykem, přičemž je vše potřebné ke kouzlení na svém místě nejen včas, ale na vteřinu přesně.

Křest Příběhů s otevřeným koncem a dalších knih Petra Žantovského

Křest knih Petra Žantovského Média a politika v digitálním světě, Příběhy s otevřeným koncem a Príbehy a iné pokušenia (autorem spolu s Irenou Žantovskou) se uskutečnil 18. 5. 2018 ve Slovenském domě v Praze. Snímky ze křtu najdete v naší galerii.Zdání nehybnosti

Sbírka Martina Vodňanského vyšla v červnu 2018. Knihu ilustrovala Milada Bělíková. V doslovu knihy je psáno: Sbírka Martina Vodňanského nepotřebuje předmluvu ani doslov. Básník sám svoji poezii ohodnotil, sám se vyznal, sám vystihl, co je poezie jeho a co poezie vůbec. Naštěstí je opravdu jen básník a nikoli salonní vědátor, pitvající knihu, jež se nemůže bránit.Etudy Petera Gregora

Sbírku sarkastických, ironických a sebeironických básní slovenského autora Petra Gregora jsme vydali v únoru 2018. Dílo má podtitul Malá procházka velkým lunaparkem. Básně přeložil a doslovem knihu opatřil Jiří Žáček.Příběhy s otevřeným koncem

Kniha esejů Petra Žantovského vyšla v únoru 2018. Texty publikované především v Parlamentních listech roku 2017 doplňují ilustrace Milana Ressela. Karel Sýs v doslovu píše: Žantovského nová kniha je nejen zakonzervovanou minulostí, prošlým dneškem, ale především ne právě zářným, ale aspoň pochopitelným zítřkem.

Bedřich Stehno: V poezii je síla lidskosti

Michal Černík hovořil s Bedřichem Stehnem mimo jiné i o jeho sbírce Jadérka, kterou vydalo naše nakladatelství a za niž převzal Cenu Františka Hrubína. Celý rozhovor naleznete v Literárních novinách (12/2017, příloha Interview, strana 4 a 5).

Další ocenění knihy vydané naším nakladatelstvím

Za sbírku Zakázané květiny, kterou loni vydalo naše nakladatelství, převzal Výroční prémii Slovenského centra Penklubu za rok 2016 autor sbírky Petr Žantovský. K ocenění Petru Žantovskému gratulujeme.

Dvě ocenění pro naše autory

V listopadu převzali významná ocenění dva autoři za knihy vydané v Nakladatelství Kmen. V sobotu 4. 11. 2017 dostal Michael Doubek Cenu Unie českých spisovatelů za román Nepřizpůsobivost a ve čtvrtek 9. 11. 2017 převzal Bedřich Stehno Cenu Františka Hrubína za sbírku Jadérka. Fotografie z obou slavnostních akcí najdete v naší fotogalerii.

Křest knih Nakladatelství Kmen

Křest knih, které jsme vydali v roce 2017, se uskutečnil v pátek 8. 12. 2017 od 17 hodin ve Slovenském domě v Praze. V rámci programu vystoupili autoři knih a Pavel J. Hejátko. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.Příběhy skřítka Neposedy

Pohádka z pera polského spisovatele a humoristy Andrzeje Grabowského. Skřítek Neposeda uzavírá riskantní přátelství s liškou a stává se detektivem, který musí najít nesmírný poklad. Pomáhají mu přátelé, bez jejichž nezištnosti, laskavosti a odvahy by se neobešel. Kniha už vyšla v překladech do angličtiny, ruštiny, italštiny, vietnamštiny či ukrajinštiny. Česky vychází poprvé. Přeložila Agnieszka Buchtová a ilustrovali Anna a Lech Stefaniakovi.

Kolotoč světa

Kniha aforismů a básní Ivana Fontany vyšla v listopadu 2017.Večer Hanuše Bonna v Benešově

V benešovském Café Na Slovíčko se ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18:30 hodin uskutečnil literární pořad
z knihy Rozeklaný čas. Účinkovali Vladimír Janovic, František Kreuzmann a Pavel Hoza. Snímky z pořadu najdete v naší fotogalerii.Matky Pegasů

Kniha Ivany Blahutové obsahuje celkem dvanáct povídek z let 2005–2015. Třetina z nich je publikována poprvé, ostatní byly dříve uveřejněny v časopisech a sbornících (z toho dvě rovněž ve slovenském tisku a jedna v česko-italské povídkové antologii). Žánrově jde o psychologické prózy ze současnosti, většinou s kritickým sociálním podtextem. Mnohé povídky pracují s fantaskními prvky, jež však slouží především k hlubšímu zobrazení dnešní reality. Knížku výtvarně doprovází dvanáct černobílých ilustrací a barevná obálka Idy Huttové. Kniha vyšla v říjnu 2017.Stébla

Nakladatelství Kmen přípravilo básnickou sbírku Stébla Michala Černíka. Stébla jsou autorovým souborem čtyřverší a osmiverší ve vázaném a volném verši, které vznikaly v průběhu čtyřiceti let. Asi polovina veršů byla napsána v poslední době a nebyla nikde knižně publikována. Jedná se o verše prosté, srozumitelné, zároveň osobité, neotřelé, koncízní, svou metaforickou a filozofickou výpovědí se na pozadí často přírodních motivů dotýkají především otázek lidského bytí, lidského konání a údělu. V mnohých básních se ozývá autorův varovný a kritický hlas k současnému neutěšenému stavu světa a dnešní doby. Kniha vyšla v září 2017.Jadérka

Nakladatelství Kmen připravilo básnickou sbírku Jadérka, jejímž autorem je Bedřich Stehno. Jde o knihu osobní lyriky. Básník hovoří k čtenáři meditativním, úsporným jazykem, neplýtvá slovy, spíše se snaží, aby se každý verš stal čirou esencí vlastních myšlenek. Sbírku ilustracemi doprovodil Michal Černík. Kniha vyšla v červenci 2017.

Rozeklaný čas

Nakladatelství Kmen vydalo výbor z lyriky Hanuše Bonna (1913 - 1941). Bonn byl významným básníkem ortenovské generace, který v říjnu 1941, ve svých osmadvaceti letech, zahynul v Mauthausenu. Redaktorem autorovy výrazné prvotiny Tolik krajin (1936) byl František Halas, věrným kritickým průvodcem i vykladačem Bonnových veršů byl Václav Černý. Výbor Rozeklaný čas uspořádal a doslovem doprovodil Vladimír Janovic. Vydání knihy s ilustracemi Idy Huttové bylo podpořeno Nadací Židovské obce v Praze.
Křest knihy se uskutečnil ve středu 31. 5. 2017 v Brně v Literární kavárně knihkupectví Academia na náměstí Svobody. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.Nepřizpůsobivost

Román Michaela Doubka vyšel v květnu 2017.
Krátký román Nepřizpůsobivost není snadné jednoznačně charakterizovat podle žánrů. Zcela jistě jde o orwellovskou dystopii, avšak paradoxně vyúsťující v příslib optimistické budoucnosti, přesněji v příslib příští, blíže nedefinované sociální utopie. Jde o prózu angažovanou a sociálně kritickou, prózu obnažující některé významné vývojové tendence dnešní společnosti a dovádějící je do logických katastrofálních důsledků, leč zároveň jde i o prózu, která se v oblasti filozofie navrací hluboko do historie v chápání pojmu lidské svobody jakožto „přirozeného stavu“ člověka.

Almanach Kmene 2016

Nakladatelství Kmen připravilo druhý z Almanachů Kmene, tentokrát s podtitulem Hej, Slované! Obsáhlý sborník příspěvků slovanských autorů vyšel v říjnu 2016 a obsahuje básně a povídky celkem 26 spisovatelů. Vzhledem k podtitulu Hej, Slované! byl sborník pojat jako česko-slovanský, což znamená, že polovina autorů je českých, druhá polovina pak představuje tvůrce z různých slovanských literatur, konkrétně z literatury slovenské, ruské, polské, bulharské a lužickosrbské.Realitou k tvorbě

Kniha literárního kritika Alexeje Mikuláška Realitou k tvorbě vyšla v říjnu 2016. Bližší informace o knize najdete v nabídce našich knih.

Michael Doubek hostem pořadu Hovory

Michael Doubek, jeden ze zakladatelů Nakladatelství Kmen, byl hostem pořadu Hovory, který vysílal Český rozhlas Plus 7. 6. 2016. Záznam pořadu si můžete poslechnout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3645101


Polní tráva

V červnu 2016 vyšel básnický výbor z díla Miroslava Floriana pod názvem Polní tráva. Knihu vydalo Nakladatelství Kmen k básníkovým jubileím – k 85. výročí narození a k 20. výročí úmrtí. Představuje šedesát autorových básní z pozůstalosti – básní, které v převážné většině byly publikovány buďto pouze časopisecky, nebo vůbec ne. Polní tráva tak navazuje na předchozí básnický výbor Archandělský happening z roku 2006. Do knihy jsou zařazeny rovněž fotografie z rodinného archivu.Zakázané květiny

V květnu 2016 vydalo Nakladatelství Kmen básnickou sbírku známého publicisty Petra Žantovského Zakázané květiny. Sbírka psaná v duchu surrealistického existencialismu je autorovou druhou vydanou knihou poezie (po sbírce Tady bydlím, 2012). Představuje celkem 64 básní a je ilustrována 18 černobílým grafikami Jana Součka.
Křest knihy se uskutečnil v sobotu 14. 5. 2016 na konferenci Unie českých spisovatelů v Praze. Kmotry knihy se stali publicista Jiří Tušl, předseda Unie českých spisovateů Karel Sýs a předseda Spolku slovenských spisovatelů Miroslav Bielik.
Fotografii ze křtu najdete v naší fotogalerii.
Křest Almanachu Kmene 2015

Křest první knihy Nakladatelství Kmen, povídkového sborníku Almanach Kmene 2015
s podtitulem Od války k válce, proběhl v Praze v galerii Portheimka ve čtvrtek
22. 10. 2015. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.