Aktuality

Cena Františka Hrubína pro Michala Černíka

Michal Černík převzal 7. 11. 2018 v Benešově Cenu Františka Hrubína za sbírku Stébla, kterou vydalo naše nakladatelství. K ocenění autorovi srdečně gratulujeme.

Fotografie z předávání ceny najdete v naší fotogalerii.

Bližší informace o ceně i oceněném autorovi nejdete zde

http://www.stredozeme.cz/cs/zpravy/celakovicky-rodak-michal-cernik-prevzal-cenu-fr-hrubina.html

a zde

http://literarky.cz/literatura/poezie/27370-cena-frantika-hrubina-udlena-michalu-ernikoviKřest Magických setkání

Křest Magických setkání za účasti Jaroslava Čejky proběhl 1. 11. 2018 ve Slovenském domě v Praze. Kmotry knihy byli Viktorie Hradská a Petr Žantovský. Fotografie ze křtu najdete v naší galerii.

Rozhovor s Jaroslavem Čejkou naleznete zde: https://info.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A181030_684816_blogidnesPtala se mne na štěstí v Knižní hitparádě Country rádia

Country rádio vysílalo dne 30. 8. 2018 upoutávku na knihu Antonína Šlechty Ptala se mne na štěstí.
Viz: http://www.countryradio.cz/poslechnete-si-z-naseho-archivu/knizni-hitparada-36.htmlKřest knih Nakladatelství Kmen 2018Pouť k horizontu

Nakladatelství Kmen vydalo sbírku lyriky Marie Veselé. Jde o dosavadní vrchol autorčiny básnické tvorby. Kniha vyšla v říjnu 2018.

Magická setkání

Nakladatelství Kmen vydalo povídkovou knihu Jaroslava Čejky s názvem Magická setkání aneb Puzzle story. Děkujeme všem dárcům, díky nimž byla kniha vydána. Kniha vyšla v říjnu 2018.

Ptala se mne na štěstí

Povídková kniha Antonína Šlechty vyšla v červenci 2018. Knihu ilustroval Stanislav Špelda a její vydání podpořilo město Úpice. Karel Sýs v doslovu knihy píše: Tak to má být: autor i čtenář jsou okouzleni příběhem i jazykem, přičemž je vše potřebné ke kouzlení na svém místě nejen včas, ale na vteřinu přesně.

Křest Příběhů s otevřeným koncem a dalších knih Petra Žantovského

Křest knih Petra Žantovského Média a politika v digitálním světě, Příběhy s otevřeným koncem a Príbehy a iné pokušenia (autorem spolu s Irenou Žantovskou) se uskutečnil 18. 5. 2018 ve Slovenském domě v Praze. Snímky ze křtu najdete v naší galerii.Zdání nehybnosti

Sbírka Martina Vodňanského vyšla v červnu 2018. Knihu ilustrovala Milada Bělíková. V doslovu knihy je psáno: Sbírka Martina Vodňanského nepotřebuje předmluvu ani doslov. Básník sám svoji poezii ohodnotil, sám se vyznal, sám vystihl, co je poezie jeho a co poezie vůbec. Naštěstí je opravdu jen básník a nikoli salonní vědátor, pitvající knihu, jež se nemůže bránit.Etudy Petera Gregora

Sbírku sarkastických, ironických a sebeironických básní slovenského autora Petra Gregora jsme vydali v únoru 2018. Dílo má podtitul Malá procházka velkým lunaparkem. Básně přeložil a doslovem knihu opatřil Jiří Žáček.Příběhy s otevřeným koncem

Kniha esejů Petra Žantovského vyšla v únoru 2018. Texty publikované především v Parlamentních listech roku 2017 doplňují ilustrace Milana Ressela. Karel Sýs v doslovu píše: Žantovského nová kniha je nejen zakonzervovanou minulostí, prošlým dneškem, ale především ne právě zářným, ale aspoň pochopitelným zítřkem.


Bedřich Stehno: V poezii je síla lidskosti

Michal Černík hovořil s Bedřichem Stehnem mimo jiné i o jeho sbírce Jadérka, kterou vydalo naše nakladatelství a za niž převzal Cenu Františka Hrubína. Celý rozhovor naleznete v Literárních novinách (12/2017, příloha Interview, strana 4 a 5).

Další ocenění knihy vydané naším nakladatelstvím

Za sbírku Zakázané květiny, kterou loni vydalo naše nakladatelství, převzal Výroční prémii Slovenského centra Penklubu za rok 2016 autor sbírky Petr Žantovský. K ocenění Petru Žantovskému gratulujeme.

Dvě ocenění pro naše autory

V listopadu převzali významná ocenění dva autoři za knihy vydané v Nakladatelství Kmen. V sobotu 4. 11. 2017 dostal Michael Doubek Cenu Unie českých spisovatelů za román Nepřizpůsobivost a ve čtvrtek 9. 11. 2017 převzal Bedřich Stehno Cenu Františka Hrubína za sbírku Jadérka. Fotografie z obou slavnostních akcí najdete v naší fotogalerii.

Křest knih Nakladatelství Kmen

Křest knih, které jsme vydali v roce 2017, se uskutečnil v pátek 8. 12. 2017 od 17 hodin ve Slovenském domě v Praze. V rámci programu vystoupili autoři knih a Pavel J. Hejátko. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.Příběhy skřítka Neposedy

Pohádka z pera polského spisovatele a humoristy Andrzeje Grabowského. Skřítek Neposeda uzavírá riskantní přátelství s liškou a stává se detektivem, který musí najít nesmírný poklad. Pomáhají mu přátelé, bez jejichž nezištnosti, laskavosti a odvahy by se neobešel. Kniha už vyšla v překladech do angličtiny, ruštiny, italštiny, vietnamštiny či ukrajinštiny. Česky vychází poprvé. Přeložila Agnieszka Buchtová a ilustrovali Anna a Lech Stefaniakovi.

Kolotoč světa

Kniha aforismů a básní Ivana Fontany vyšla v listopadu 2017.Večer Hanuše Bonna v Benešově

V benešovském Café Na Slovíčko se ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18:30 hodin uskutečnil literární pořad
z knihy Rozeklaný čas. Účinkovali Vladimír Janovic, František Kreuzmann a Pavel Hoza. Snímky z pořadu najdete v naší fotogalerii.Matky Pegasů

Kniha Ivany Blahutové obsahuje celkem dvanáct povídek z let 2005–2015. Třetina z nich je publikována poprvé, ostatní byly dříve uveřejněny v časopisech a sbornících (z toho dvě rovněž ve slovenském tisku a jedna v česko-italské povídkové antologii). Žánrově jde o psychologické prózy ze současnosti, většinou s kritickým sociálním podtextem. Mnohé povídky pracují s fantaskními prvky, jež však slouží především k hlubšímu zobrazení dnešní reality. Knížku výtvarně doprovází dvanáct černobílých ilustrací a barevná obálka Idy Huttové. Kniha vyšla v říjnu 2017.Stébla

Nakladatelství Kmen přípravilo básnickou sbírku Stébla Michala Černíka. Stébla jsou autorovým souborem čtyřverší a osmiverší ve vázaném a volném verši, které vznikaly v průběhu čtyřiceti let. Asi polovina veršů byla napsána v poslední době a nebyla nikde knižně publikována. Jedná se o verše prosté, srozumitelné, zároveň osobité, neotřelé, koncízní, svou metaforickou a filozofickou výpovědí se na pozadí často přírodních motivů dotýkají především otázek lidského bytí, lidského konání a údělu. V mnohých básních se ozývá autorův varovný a kritický hlas k současnému neutěšenému stavu světa a dnešní doby. Kniha vyšla v září 2017.Jadérka

Nakladatelství Kmen připravilo básnickou sbírku Jadérka, jejímž autorem je Bedřich Stehno. Jde o knihu osobní lyriky. Básník hovoří k čtenáři meditativním, úsporným jazykem, neplýtvá slovy, spíše se snaží, aby se každý verš stal čirou esencí vlastních myšlenek. Sbírku ilustracemi doprovodil Michal Černík. Kniha vyšla v červenci 2017.

Rozeklaný čas

Nakladatelství Kmen vydalo výbor z lyriky Hanuše Bonna (1913 - 1941). Bonn byl významným básníkem ortenovské generace, který v říjnu 1941, ve svých osmadvaceti letech, zahynul v Mauthausenu. Redaktorem autorovy výrazné prvotiny Tolik krajin (1936) byl František Halas, věrným kritickým průvodcem i vykladačem Bonnových veršů byl Václav Černý. Výbor Rozeklaný čas uspořádal a doslovem doprovodil Vladimír Janovic. Vydání knihy s ilustracemi Idy Huttové bylo podpořeno Nadací Židovské obce v Praze.
Křest knihy se uskutečnil ve středu 31. 5. 2017 v Brně v Literární kavárně knihkupectví Academia na náměstí Svobody. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.Nepřizpůsobivost

Román Michaela Doubka vyšel v květnu 2017.
Krátký román Nepřizpůsobivost není snadné jednoznačně charakterizovat podle žánrů. Zcela jistě jde o orwellovskou dystopii, avšak paradoxně vyúsťující v příslib optimistické budoucnosti, přesněji v příslib příští, blíže nedefinované sociální utopie. Jde o prózu angažovanou a sociálně kritickou, prózu obnažující některé významné vývojové tendence dnešní společnosti a dovádějící je do logických katastrofálních důsledků, leč zároveň jde i o prózu, která se v oblasti filozofie navrací hluboko do historie v chápání pojmu lidské svobody jakožto „přirozeného stavu“ člověka.

Almanach Kmene 2016

Nakladatelství Kmen připravilo druhý z Almanachů Kmene, tentokrát s podtitulem Hej, Slované! Obsáhlý sborník příspěvků slovanských autorů vyšel v říjnu 2016 a obsahuje básně a povídky celkem 26 spisovatelů. Vzhledem k podtitulu Hej, Slované! byl sborník pojat jako česko-slovanský, což znamená, že polovina autorů je českých, druhá polovina pak představuje tvůrce z různých slovanských literatur, konkrétně z literatury slovenské, ruské, polské, bulharské a lužickosrbské.Realitou k tvorbě

Kniha literárního kritika Alexeje Mikuláška Realitou k tvorbě vyšla v říjnu 2016. Bližší informace o knize najdete v nabídce našich knih.

Michael Doubek hostem pořadu Hovory

Michael Doubek, jeden ze zakladatelů Nakladatelství Kmen, byl hostem pořadu Hovory, který vysílal Český rozhlas Plus 7. 6. 2016. Záznam pořadu si můžete poslechnout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3645101


Polní tráva

V červnu 2016 vyšel básnický výbor z díla Miroslava Floriana pod názvem Polní tráva. Knihu vydalo Nakladatelství Kmen k básníkovým jubileím – k 85. výročí narození a k 20. výročí úmrtí. Představuje šedesát autorových básní z pozůstalosti – básní, které v převážné většině byly publikovány buďto pouze časopisecky, nebo vůbec ne. Polní tráva tak navazuje na předchozí básnický výbor Archandělský happening z roku 2006. Do knihy jsou zařazeny rovněž fotografie z rodinného archivu.Zakázané květiny

V květnu 2016 vydalo Nakladatelství Kmen básnickou sbírku známého publicisty Petra Žantovského Zakázané květiny. Sbírka psaná v duchu surrealistického existencialismu je autorovou druhou vydanou knihou poezie (po sbírce Tady bydlím, 2012). Představuje celkem 64 básní a je ilustrována 18 černobílým grafikami Jana Součka.
Křest knihy se uskutečnil v sobotu 14. 5. 2016 na konferenci Unie českých spisovatelů v Praze. Kmotry knihy se stali publicista Jiří Tušl, předseda Unie českých spisovateů Karel Sýs a předseda Spolku slovenských spisovatelů Miroslav Bielik.
Fotografii ze křtu najdete v naší fotogalerii.
Křest Almanachu Kmene 2015

Křest první knihy Nakladatelství Kmen, povídkového sborníku Almanach Kmene 2015
s podtitulem Od války k válce, proběhl v Praze v galerii Portheimka ve čtvrtek
22. 10. 2015. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.