AktualityPříběhy skřítka Neposedy

Pohádková kniha polského autora Andrzeje Grabowského vyjde v listopadu 2017. Knížku přeložila Agnieszka Buchtová a ilustrovali Anna a Lech Stefaniakovi.

Kolotoč světa

Kniha aforismů a básní Ivana Fontany vyjde v listopadu 2017.Večer Hanuše Bonna v Benešově

V benešovské kavárně Na Slovíčko se ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18:30 hodin uskutečnil literární pořad
z knihy Rozeklaný čas. Účinkovali Vladimír Janovic a František Kreuzmann.Matky Pegasů

Kniha Ivany Blahutové obsahuje celkem dvanáct povídek z let 2005–2015. Třetina z nich je publikována poprvé, ostatní byly dříve uveřejněny v časopisech a sbornících (z toho dvě rovněž ve slovenském tisku a jedna v česko-italské povídkové antologii). Žánrově jde o psychologické prózy ze současnosti, většinou s kritickým sociálním podtextem. Mnohé povídky pracují s fantaskními prvky, jež však slouží především k hlubšímu zobrazení dnešní reality. Knížku výtvarně doprovází dvanáct černobílých ilustrací a barevná obálka Idy Huttové. Kniha vyšla v říjnu 2017.Stébla

Nakladatelství Kmen přípravilo básnickou sbírku Stébla Michala Černíka. Stébla jsou autorovým souborem čtyřverší a osmiverší ve vázaném a volném verši, které vznikaly v průběhu čtyřiceti let. Asi polovina veršů byla napsána v poslední době a nebyla nikde knižně publikována. Jedná se o verše prosté, srozumitelné, zároveň osobité, neotřelé, koncízní, svou metaforickou a filozofickou výpovědí se na pozadí často přírodních motivů dotýkají především otázek lidského bytí, lidského konání a údělu. V mnohých básních se ozývá autorův varovný a kritický hlas k současnému neutěšenému stavu světa a dnešní doby. Kniha vyšla v září 2017.Jadérka

Nakladatelství Kmen připravilo básnickou sbírku Jadérka, jejímž autorem je Bedřich Stehno. Jde o knihu osobní lyriky. Básník hovoří k čtenáři meditativním, úsporným jazykem, neplýtvá slovy, spíše se snaží, aby se každý verš stal čirou esencí vlastních myšlenek. Sbírku ilustracemi doprovodil Michal Černík. Kniha vyšla v červenci 2017.

Rozeklaný čas

Nakladatelství Kmen vydalo výbor z lyriky Hanuše Bonna (1913 - 1941). Bonn byl významným básníkem ortenovské generace, který v říjnu 1941, ve svých osmadvaceti letech, zahynul v Mauthausenu. Redaktorem autorovy výrazné prvotiny Tolik krajin (1936) byl František Halas, věrným kritickým průvodcem i vykladačem Bonnových veršů byl Václav Černý. Výbor Rozeklaný čas uspořádal a doslovem doprovodil Vladimír Janovic. Vydání knihy s ilustracemi Idy Huttové bylo podpořeno Nadací Židovské obce v Praze.
Křest knihy se uskutečnil ve středu 31. 5. 2017 v Brně v Literární kavárně knihkupectví Academia na náměstí Svobody. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.Nepřizpůsobivost

Román Michaela Doubka vyšel v květnu 2017.
Krátký román Nepřizpůsobivost není snadné jednoznačně charakterizovat podle žánrů. Zcela jistě jde o orwellovskou dystopii, avšak paradoxně vyúsťující v příslib optimistické budoucnosti, přesněji v příslib příští, blíže nedefinované sociální utopie. Jde o prózu angažovanou a sociálně kritickou, prózu obnažující některé významné vývojové tendence dnešní společnosti a dovádějící je do logických katastrofálních důsledků, leč zároveň jde i o prózu, která se v oblasti filozofie navrací hluboko do historie v chápání pojmu lidské svobody jakožto „přirozeného stavu“ člověka.P.F. 2017

Nakladatelství Kmen přeje našim čtenářům, příznivcům i autorům radostné Vánoce a úspěšný rok 2017!Nakladatelství Kmen připravuje

Na roky 2017 a 2018 připravuje naše nakladatelství tyto knihy: 2017 - Nepřizpůsobivost (román Michaela Doubka), Stébla (básnická sbírka Michala Černíka), Jadérka (básnická sbírka Bedřicha Stehna), Batman a jiné povídky (povídky Natalie Skakun), Dobrodružství skřítka Neposedy (kniha pro děti Andrzeje Grabowského), Rozeklaný čas (výbor z poezie Hanuše Bonna připravený Vladimírem Janovicem) a Matky Pegasů (kniha povídek Ivany Blahutové). 2018 - Kolotoč světa (aforismy a básně Ivana Fontany), Sen neznámého a jiné příběhy (výbor próz Williama Hopea Hodgsona), Ptala se mě na štěstí (kniha povídek Antonína Šlechty), Zdání nehybnosti (básnická sbírka Martina Vodňanského).Křest Almanachu Kmene 2016 a dalších knih našeho nakladatelství

Křest Almanachu Kmene 2016 s podtitulem Hej, Slované! a dalších knih našeho nakladatelství (Realitou k tvorbě Alexeje Mikuláška, Polní tráva Miroslava Floriana a Zakázané květiny Petra Žantovského) se uskutečnil 4. 11. 2016 v Praze v galerii Portheimka. Fotografie ze křtu knih najdete v naší fotogaleri.Informace pro pacienty s chronickou lymfocytární leukemií a jejich blízké

Nakladatelství Kmen připravilo ve spolupráci s Českou leukemickou skupinou - pro život monografii pro pacienty s chronickou lymfocytární leukemií a jejich blízké. Monografie není prodejná. V případě zájmu o tuto publikaci ale můžete kontaktovat naše nakladatelství.

Almanach Kmene 2016

Nakladatelství Kmen připravilo druhý z Almanachů Kmene, tentokrát s podtitulem Hej, Slované! Obsáhlý sborník příspěvků slovanských autorů vyšel v říjnu 2016 a obsahuje básně a povídky celkem 26 spisovatelů. Vzhledem k podtitulu Hej, Slované! byl sborník pojat jako česko-slovanský, což znamená, že polovina autorů je českých, druhá polovina pak představuje tvůrce z různých slovanských literatur, konkrétně z literatury slovenské, ruské, polské, bulharské a lužickosrbské.Realitou k tvorbě

Kniha literárního kritika Alexeje Mikuláška Realitou k tvorbě vyšla v říjnu 2016. Bližší informace o knize najdete v nabídce našich knih.

Michael Doubek hostem pořadu Hovory

Michael Doubek, jeden ze zakladatelů Nakladatelství Kmen, byl hostem pořadu Hovory, který vysílal Český rozhlas Plus 7. 6. 2016. Záznam pořadu si můžete poslechnout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3645101


Polní tráva

V červnu 2016 vyšel básnický výbor z díla Miroslava Floriana pod názvem Polní tráva. Knihu vydalo Nakladatelství Kmen k básníkovým jubileím – k 85. výročí narození a k 20. výročí úmrtí. Představuje šedesát autorových básní z pozůstalosti – básní, které v převážné většině byly publikovány buďto pouze časopisecky, nebo vůbec ne. Polní tráva tak navazuje na předchozí básnický výbor Archandělský happening z roku 2006. Do knihy jsou zařazeny rovněž fotografie z rodinného archivu.Zakázané květiny

V květnu 2016 vydalo Nakladatelství Kmen básnickou sbírku známého publicisty Petra Žantovského Zakázané květiny. Sbírka psaná v duchu surrealistického existencialismu je autorovou druhou vydanou knihou poezie (po sbírce Tady bydlím, 2012). Představuje celkem 64 básní a je ilustrována 18 černobílým grafikami Jana Součka.
Křest knihy se uskutečnil v sobotu 14. 5. 2016 na konferenci Unie českých spisovatelů v Praze. Kmotry knihy se stali publicista Jiří Tušl, předseda Unie českých spisovateů Karel Sýs a předseda Spolku slovenských spisovatelů Miroslav Bielik.
Fotografii ze křtu najdete v naší fotogalerii.
Křest Almanachu Kmene 2015

Křest první knihy Nakladatelství Kmen, povídkového sborníku Almanach Kmene 2015
s podtitulem Od války k válce, proběhl v Praze v galerii Portheimka ve čtvrtek
22. 10. 2015. Snímky ze křtu najdete v naší fotogalerii.